Стопираха изграждането на лятно кино в Мездра

Губернатор препъна изграждането на лятно кино в Мездра

Лятно кино в Мездра няма да бъде изградено. Причината за това е, че приетото решение на местния парламент в железничарския град е незаконосъобразно. По този повод врачанския губернатор Малина Николова го върна за ново разглеждане от местния парламент. В своята заповед областния управител е категоричен, че решението на ОбС - Мездра е прието при неизяснени фактически обстоятелства. Не е ясно в кой имот ще се пристроява и какъв е статутът му. Към решението не са приложени актове за общинска собственост, нито скици на имотите, описани в тях.  Също така не е посочена и стойността на възмездното право на пристрояване. Отделно от това не е  възложено и изготвянето на оценка от лицензиран оценител.

Друг аргумент на губернатора Малина Николова е, че  решението на Общинския съвет в Мездра не е мотивирано, което е задължително условие за законосъобразността му.

Заповедта на областния управител е изпратена до парламентарния шеф, кмета на Общината, Районната прокуратура в железничарския град и Окръжната прокуратура - Враца.

За цялостно преразглеждане на решението настоява пред председателя на Общинския съвет и мездренския градоначалник Генади Събков, държавният обвинител от Районната прокуратура в Мездра Любен Дилов. Той е категоричен, че местния парламент наново трябва да преразгледа решението, съобразявайки се със законовата уредба и нормативната рамка. Евентуален отказ от преразглеждане обаче ще доведе до  депозиране на протест от страна на Районната прокуратура в Административния съд във Враца.

Припомняме, че на последното си заседание мездренските съветници приеха да се учреди безсрочно и възмездно право на пристрояване на „Роял” ООД за изграждането на лятно кино към северната фасада на „Кино Роял” в железничарския град.

 

 

 

 

 
2017-06-07 16:21:11