Четири училища в Мездра ще приемат осмокласници

Четири училища в Мездра ще приемат осмокласници

В общо 4 учебни заведения ще се осъществява държавният план-прием след завършен 7-ми клас в община Мездра. Това са СУ „Иван Вазов“, ПГ „Алеко Константинов“, Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство и средното училище в село Зверино. Общият брой на учениците, които ще започнат новата учебна година в 8-ми клас в училищата на територията на железничарската община е 141, като за целта ще бъдат разкрити 5 паралелки. Това обяви началникът на Регионалното управление на образованието във Враца Галина Евденова.

В СУ „Иван Вазов“ ще се сформира една паралелка с профил „Чужди езици“ и две с хуманитарен профил, като учениците ще изучават интензивно английски език. Те ще придобият специалност „Оператор на интернет приложения/Електронна търговия“. В ПГ „Алеко Константинов“ ще бъде създадена една паралелка -  „Ресорантьор/Кетъринг“ . В хода на обучението е заложено интензивно изучаване на английски език. С професия „Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника“ ще завършват възпитаниците на ПГ по МСС. В училището в с. Зверино ще има предприемачески профил, в който не е залегнало обучението по английски език.

Две са училищата в община Мездра, в които ще се осъществява държавен план прием след завършен 8-ми клас. Една паралелка дуално обучение по специалност „Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки“ ще се сформира в ПГ „Алеко Константинов“. В ПГ по МСС ще се образуват 2 професионални паралелки . Това са: „Монтьор на транспортна техника/Автотранспортна техника/“ и „Електромонтьор/Електрообзавеждане на транспортна техника“. Обучението по втората професия ще се осъществява задочно.

В 10 профилирани и непрофилирани паралелки в профилирани гимназии в област Враца ще се осъществява прием след 8 клас. Две от тях да в община Мездра. В СУ „Иван Вазов“ ще се сформира една паралелка профил „Технологичен -туризъм“ и една-„Хуманитарен“.

Класирането за паралелки с прием след 7-ми клас е централизирано и се извършва  от РУО-Враца, като документите за кандидатстване могат да се подават само в едно училище-гнездо (Училища-гнезда са всички професионални гимназии, всички средни и обединени училища.). Сроковете за подаване на документи за участие в I класиране са от 16-ти до 22-ри юни.

 

 
2017-06-07 14:10:41