Започва ремонт на агротехническа гимназия

Започва ремонт на агротехническа гимназия

„Първа копка” на старта на строителните дейности по обновяването и модернизирането на Професионалната агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров” в Бяла Слатина бе ударена днес. Събитието се проведе в рамките на проект „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договора за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-3.002-0040-C01 е сключен на 2 декември миналата година. Той е на обща стойност 1 300 000 лв. 1 105 000 лв. от тях са от Европейско финансиране и 195 000 лв. са от национално съфинансиране.

На церемонията присъстваха кметът на община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков, народните представители в 44-то Народно Събрание - Красен Кръстев и Слави Нецов, председателят на Общински съвет в Бяла Слатина Веселка Борисова, управителят на ОИЦ Враца Цветана Иванова, проектантите на обекта и изпълнителят на строежа, бивши възпитаници на гимназията, общественици, учители, гости и медии.

ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, е включена в приоритизирания списък на професионалните училища, изготвен въз основа на Методологията за приоритизиране на образователната инфраструктура в Република България, одобрена от МОН, за която е осигурено финансиране по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Конкретен бенефициент по процедурата е Община Бяла Слатина. В инвестиционния проект е предвидено реконструкция и обновяване на учебния  корпус, учебна практика, физкултурен салон, външна спортна площадка и прилежащите пространства.

По време на събитието, кметът Иво Цветков сподели, че преди 10 месеца, когато е подготвен проекта, обновяването на Професионалната гимназия е било просто мечта. С началото на строителните дейности, вече може амбициозно да се каже, че тази мечта е на път да се сбъдне. Той увери присъстващите, че общината, екипа по проекта и изпълнителите на обекта, ще положат всички усилия  за приключване на строителството в срок и пожела успех на всички участници в проекта.

 

 
2017-06-06 15:35:47