Проект помогна на деца с обучителни трудности

Проект помогна на деца с обучителни трудности

Публична изява на групите с обучителни затруднения по български език и литература се проведе днес в криводолската библиотека. Мероприятието е част от проект „Твоят час“, чиято основна цел е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

В разработката участват общо 19 групи, като 10 от тях се занимават с извънкласна дейност, а останалите 9 - с обучителни трудности. През цялата учебна година децата са получавали граматически и езикови знания, отговаряли са на въпроси във връзка с прочетено съдържание на текст, решавали са кръстословици, поставяни са им занимателни и литературни задачи. На някои от заниманията са присъствали и родителите на децата, за да ги подкрепят. В резултат на работата по проекта, учениците са преодолели някои от обучителните си трудности и са постигнали по-добри резултати отпреди.
2017-06-06 13:43:35