С хепънинг отбелязаха Световния ден на природата

С хепънинг отбелязаха Световния ден на природата

Хепънинг по случай Световния ден на природата по проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция“ бе проведен в местността "Лесопарк" в гр. Бяла Слатина. Събитието е в изпълнение на дейност 3 - „Празнични събития и съвместни изяви". Дейността предвижда своеобразно отчитане на постиженията на децата пред широката общественост и родителите. В проявата взеха участие децата от всички сформирани ателиета в партниращите детски градини- ДГ „Вълка  Ташовска" ДГ „Детелина“, ДГ „Червена шапчица“,  ДГ „Незабравка“, СНЦ „Първи юни“, които пяха, танцуваха, рисуваха и редиха икебани, под галещите лъчи на юнското слънце.

Гости на празника бяха, народният представител Красен Кръстев, председателят на ОбС Веселка Борисова и кметът на община Бяла Слатина Иво Цветков. Подобни изяви ще се случват периодично и ще са обединени под мотото "Море от усмивки".

Основната цел на дейността е изграждането на социални контакти и подобряване на комуникативните способности на децата. Съвместните изяви ще изведат на преден план артистичните заложби на децата и ще ги стимулират да продължат да развиват таланта си. Уменията на деца, които ще се развиват в различните ателиета, ще се демонстрират пред широката публика, а не само пред родителите в детските градини. По този начин ще се покаже, че в мултикултурна среда децата също могат да общуват, да се учат и забавляват.

Провеждането на спортни игри и състезания с участието на родителите ще даде възможност за по-добро общуване на децата и техните родители.

Настоящият проект адресира нуждата от прилагане на целенасочени мерки на местно ниво за решаване на проблеми в ранните фази на образователния процес, възпрепятстващи "равния старт" на децата в неравностойно положение.  С реализирането на проекта ще бъде удовлетворена потребността от прилагане на целенасочени мерки за образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност на деца от етническите малцинства или маргинализирани групи. Ще се предостави подкрепа на децата в неравностойно положение от 4 -те детски градини на територията на община Бяла Слатина, на възраст от 4 до 6 години, за ранно развитие и образование. Изпълнението на проекта ще осигури по-добри възможности и подходящи условия за възпитателни занимания в мултикултурна среда. Целеви групи на проекта са деца от етническите малцинства и от маргинализирани групи, родителите на децата.  

 

 

 
2017-06-06 09:50:20