Творби от конкурса „АЕЦ – Енергия за чиста природа“ са подредени в Дома на енергетика

Творби от конкурса „АЕЦ – Енергия за чиста природа“ са подредени в Дома на енергетика

Най-добрите творби от конкурса „АЕЦ – Енергия за чиста природа“ бяха подредени във главното фоайе на Дом на енергетика и ще останат там до 17 юни. В конкурса участваха 166 деца със 166 творби от 8 населени места, съобщиха от Информационния център на АЕЦ. Творбите са оценявани от жури от Дома на енергетика  при АЕЦ “Козлодуй” в състав Милена Владимирова – ръководител на ДЕ, София Атанасова – организатор изложби, и Венцислав Калушев – ръководител група КХТД. Наградените произведения са в три възрастови групи:

І група: до 8 години

І награда – Виктория Пламенова Валентинова – 8 г., гр. Козлодуй – Студио по изобразително изкуство при ДЕ

ІІ награда – Алена Цветелинова Цолова – 6 г., гр. Враца – Подготвителна група “Чип и Дейл” към Детска градина “Европейчета”

ІІІ награда – Мария Венциславова Терзиева – 6 г., гр. Белене – Детска градина

“Мечта”

Поощрителни награди:

- Доброслава Милкова Милошева – 7 г., гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 182

- Рая Пламенова Петкова – 6 г., гр. Козлодуй – Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР-ОДК)

- Анна Атанасова Николова – 7 г., гр. Козлодуй – Студио по изобразително изкуство при ДЕ

- Александра Росенова Мичева – 6 г., гр. Враца – Подготвителна група “Чип и Дейл”

към Детска градина “Европейчета”

- Лъчезара Лъчезарова Иванова – 6 г., гр. Козлодуй

- Милица Росенова Ненчева – 8 г., гр. Козлодуй – СУ “Христо Ботев”

- Елена Лоринова Лоринкова 7 г., гр. Белене – Детска градина “Мечта”

- Анастасия Атанасова Николова – 7 г., гр. Козлодуй – Студио по изобразително изкуство при ДЕ

- Кристияна Калоянова Мариова – 6 г., гр. Враца – Подготвителна група “Чип и Дейл”

към Детска градина “Европейчета”

- Рая Людмилова Симеонова – 6 г., гр. Враца – Подготвителна група “Чип и Дейл” към

Детска градина „Европейчета”

- Елия Илиева Илиева – 6 г., гр. Враца – Подготвителна група “Чип и Дейл” към Детска градина “Европейчета”

- Елица Десиславова Петрова – 4 г., гр. Козлодуй – ЦПЛР-ОДК

 ІІ група: от 9 до 11 години

І награда – Петър Руменов Костов – 11 г., гр. Козлодуй – ЦПЛР-ОДК

ІІ награда – Преслава Миткова Тахирска – 9 г., гр. Мизия, ОУ “Цанко Церковски”

ІІІ награда – Валерия Валериева Петкова – 10 г., гр. Враца – СУ “Никола Войводов”

Поощрителни награди:

- Кристина Пламенова Петрова – 10 г., гр. Враца – СУ “Никола Войводов”

- Радостин Николаев Йорданов – 11 г., гр. Белене – СУ “Димчо Дебелянов”

- Деян Светозаров Големанов – 10 г., гр. Козлодуй – СУ “Св.св. Кирил и Методий”

- Симона Каменова Красимирова – 9 г., гр. Белене – СУ “Димчо Дебелянов”

- Виктория Веселинова Джантова – 10 г., гр. Белене – СУ “Димчо Дебелянов”

- Александър Чавдаров Томов – 9 г., гр. Белене – ОУ  “Васил Левски”

- Мария Тодорова Петкова – 10 г., гр. Козлодуй – ЦПЛР-ОДК

- Мария Владимирова Владимирова – 10 г., гр. Враца – Школа по рисуване “Дъга”

- Симона Ивайлова Симеонова – 10 г., гр. Враца – СУ “Никола Войводов”

- Гергана Георгиева Горанова – 9 г., гр. Козлодуй – Студио по изобразително изкуство при ДЕ

IІІ група: от 12 до 16 години

І награда – Венцислав Маев Пламенов – 13 г., гр. Козлодуй – Център за обществена подкрепа

ІІ награда – Женя Иванова Великова – 15 г., гр. Белене – СУ “Димчо Дебелянов”

ІІІ награда – Стела Ивова Йоцова – 15 г., гр. Козлодуй – ЦПЛР-ОДК

Поощрителни награди:

- Моника Анатолиева Бонкова – 16 г., гр. Козлодуй – СУ “Христо Ботев”

- Венислав Мирославов Маринов - 16 г., гр. Козлодуй – ПГЯЕ “Игор Курчатов”

- Виктория Стоянова Пенкова – 14 г., гр. Козлодуй – ЦПЛР-ОДК

- Десислава Пламенова Данова – 14 г., гр. Козлодуй – ЦПЛР-ОДК

- Стилиан Николаев Генов – 13 г., гр. Белене – СУ “Димчо Дебелянов”

- Цветелина Борисова Борисова – 16 г., гр. Козлодуй – ЦПЛР-ОДК

 

- Силвена Мигленова Марчева – 15 г., гр. Белене – СУ “Димчо Дебелянов”
2017-05-30 16:10:35