»маме €сна посока, ко€то следваме всички заедно

»маме €сна посока, ко€то следваме всички заедно

ћари€  остова -директор на —” У—в. св.  ирил и ћетодийФ -  озлодуй


√-жо  остова, какво е предизвикателството да сте директор на едно от най-големите училища в област ¬раца?

ќсновното предизвикателство е да отговориш на разнородните очаквани€ на родителите, да управл€ваш умело напрежението в колектива, да работиш ежедневно за създаване на ситуации и събити€, в които малки и големи си сътрудничат, изпитват чувство на принадлежност към своето училище.

 ое е онова, което отличава —” У—в.—в.  ирил и ћетодийФ-  озлодуй и определ€ облика му според ¬ас?

—тремежът да отсто€ваме статута си на масово училище, което дава възможност за реализаци€ на различни категории ученици. «а да бъде ефективно едно училище, в него тр€бва да има ред и правила, приети от всички, прозрачност при вземане на решени€та, €сна посока и хора, които да € следват.  ъм това бих добавила и подкрепата на родителите и местната общност.

ѕо какви проекти работи ваши€т колектив?

“ази година въвеждането на нови€ закон и образователните стандарти са основен ангажимент на колектива. „ленството ни в јсоциаци€та на  еймбридж училищата† в Ѕългари€ и статутът ни на ≈коучилище също предопредел€т гол€ма част от училищните дейности. ¬се пак бих откроила един вълнуващ проект, финансиран от ƒвижение Д—ин флагУ - Дƒа се храним разумноУ. ѕроектът е важен, не само защото ангажира ученици от всички възрасти, които работиха съвместно с експерти, бизнесмени, местни производители и специалисти по проблема, но и защото подготви услови€ за нова политика по отношение на храненето в училище.

 ои са най-големите постижени€ на ваши ученици и учители през тази учебна година?

» през тази учебна година наши ученици достигнаха до национален кръг на олимпиадите по физика, руски език, географи€, лауреати са на национални конкурси в областта на литературата, физиката, екологи€та. Ѕез да умаловажавам високите постижени€ на талантливите ни ученици, бих искала да откро€ анонимни€, но много ценен труд на колегите, които усп€ха да подкреп€т учениците в риск от отпадане да останат в училище, да постигат напредък.

 олко абитуриенти изпращате през тази година, колко са пълните отличници и към какви специалности за висше образование се насочват у нас и в чужбина?

50 абитуриенти завършват средното си образование в нашето училище. ќще не са известни пълните отличници, пък и това не е най-важни€т критерий за успех. —пециалностите, които избират учениците, са много разнобразни - преобладават инженерните специалности. –адва ме това, че н€кои са се ориентирали към физика, хими€, биологи€. ѕрисъстват и медицина, право, дизайн. ”величава се бро€т на кандидатстващите в чужди университети. Ќад€вам се след време да се върнат и да се реализират в Ѕългари€.

 акво ще пожелаете на учениците и учителите от ¬ашето училище по случай 24 май?

Ќа колегите - да се чувстват горди и успешни, празникът да ги зареди със самочувствие и удовлетворение от миси€та, ко€то изпълн€ват, на учениците - да обичат своето училище и да не спират да мечта€т, на всички, за които училището е важно - да ценим и подкреп€ме учителите, за да бъдем общество с ценности и български дух.


1
2


2017-05-24 10:06:08