Шок! Откриха нефтено петно край Козлодуй

Шок! Откриха нефтено петно край Козлодуй

Нефтено петно е открито във водите на река Дунав. То е забелязано около 11 часа в района на град Козлодуй. Вероятен източник на замърсяването са изпуснати трюмни води. Сигнал за това е подаден в Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца. Съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район” екоинспекцията е извършила цялостна проверка на района.

Експертите са установили наличие на нефтено петно с ширина около 300 м. и дължина 3 км, на около 150 – 200 м. от българския бряг. При км. 688, е разпокъсано, а в средата, при км 686 е със средна плътност. От Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Враца са взети водни проби от началото, средата и края на петното. Експресно измерените стойности по показателите pH, разтворен кислород и електропроводимост са характерни за реката през този сезон. За анализ на другите показатели е необходимо технологично време и резултатите ще бъдат готови следващата седмица.

За случая са информирани Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и други компетентни институции.

 

Басейнова дирекция „Дунавски район” и РИОСВ – Враца ще продължат действията съгласно правомощията си.
2017-05-18 15:51:54