Общини в подкрепа на фестивалния туризъм

Общини в подкрепа на фестивалния туризъм

На 27 април представители на Община Оряхово заедно с кмета на общината посетиха Община Сурдулица и взеха участие  в  стартираща пресконференция  по съвместно изпълнявания проект „Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм" по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Сърбия.

Проектът стартира на 22.11.2016 г. и е с продължителност 24 месеца. В него си партнират Община Оряхово и Община Сурдулица,Сърбия. Общата цел на проекта е  разнообразяване на туристическите продукти в трансграничната зона на Оряхово, България и Сурдулица, Сърбия. Специфичните цели на проекта са: 1) Повишаване на туристическата атрактивност и конкурентоспособност на района чрез развитие на нови обекти и реконструкция на съществуващи; 2)  Повишаване на информираността за развитието на музикален туризъм; 3) Опазване на културното наследство и неговото широко популяризиране.

 

 

 

 
2017-05-17 13:29:26