КЗК даде зелена светлина за ремонт на пътища в Козлодуй

КЗК даде зелена светлина за ремонт на пътища в Козлодуй

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ се произнесе в полза на община Козлодуй във връзка с постъпила жалба от страна на „Еврострой-67” ЕООД  от Хърлец с управител Иван Върбанов Иванов. Припомняме, че фирмата обжалваше решение на кмета на община Козлодуй, за откриване на процедура – публично състезание с предмет: „Ремонт на пътища, паркинги и площадки на територията на община Козлодуй”.

„Ако фирмата в тридневен срок не обжалва настоящата временна мярка на КЗК на по горна инстанция, ще продължим процедурата. Силно се надявам „Еврострой-67” ЕООД да се съобрази със ситуацията и да не продължава действия в тази посока, за да можем максимално бързо да се организираме и да стартираме така необходимите ремонти по уличната мрежа”, коментира кметът на Козлодуй Маринела Николова.

Според КЗК жалбоподателят не е изложил мотиви, даващи основание за преценка, че интересите на страните и по-специално тези на „Еврострой-67“ ЕООД ще бъдат увредени по необратим начин, който би могъл да бъде възпрепятстван чрез налагането на обезпечителната мярка. КЗК счита, че спирането на процедурата би оказало негативно въздействие както върху възложителя, така и върху обществото.

 

Предстои откриване на нова обществена процедура за избор на изпълнител на строителните дейности, информират още от Община Козлодуй. 
2017-05-04 11:04:10