Община изпълни екопроекти за близо 1 млн. лв.

Община изпълни екопроекти за близо 1 млн. лв.

Екопроекти за близо 1 млн. лв., финансирани по механизма на Европейското икономическо пространство, реализира местната управа в Кнежа.

Първият донесе на местната многопрофилна болница напълно реконструирана отоплителната инсталация, а в 5 помещения бе изградена нова вентилационна система и соларна инсталация. В Общинския комплекс за социални услуги (Майка-кухня) пък се изгради нова инсталация за подготовка на гореща вода от плоски селективни колектори. Направен е и текущ ремонт, чрез който е възстановен интериора и екстериора на сградата след монтажа на инсталацията.

Проектът е осъществен с консултантската и техническа помощ на партньори от Норвегия. На проведената заключителна пресконференция в сградата на Община Кнежа присъстваше единият от партньорите Хенрик Сторм Офтеланд. Общият размер на получената безвъзмездна помощ е 918 000 лв.
„Реализацията на проекта значително допринесе за създаването на по-добра и по-здравословна среда както за пациентите, така и за служителите на МБАЛ-Кнеж. Така ще подобрими повишаване качеството на предоставяните медицински грижи. Намалените разходи за енергия от своя страна дават възможност за насочване на спестените средства в нови инвестиции и оборудване“, коментира кметът на Кнежа Илийчо Лачовски и допълни, че спестените за енергия пари в социалния комплекс ще понижат себестойността на предоставяните от общината социални услуги.
2017-05-02 15:51:59