Оряхово развива туризъм със сръбска община

Оряхово развива туризъм със сръбска община

Представители на Община Оряхово заедно с кмета Росен Добрев посетиха сръбската община Сурдулица и взеха участие  в  стартираща пресконференция  по съвместно изпълнявания проект   „Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм"  по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия. Проектът стартира на 22 ноевмри м.г. и е с продължителност 24 месеца. Общата цел е  разнообразяване на туристическите продукти в трансграничната зона на Оряхово, България и Сурдулица, Сърбия. Задачите пред инициативата са да повиши туристическата атрактивност и конкурентоспособност на района чрез развитие на нови обекти и реконструкция на съществуващи, да информира за развитието на музикалния туризъм и да съдейства заопазване на културното наследство и неговото широко популяризиране.

 

 
2017-05-02 11:01:48