Две години медицински център в Бяла Слатина

Две години медицински център в Бяла Слатина

Две години ще отпразнува днес Медицински център-1-Бяла Слатина ЕООД. Четири специализирани кабинета за доболнична помощ обслужват пациенти, разказва управителят д-р Стела Панчева. В тях работят доказаните специалисти д-р В.Василева, д-р М. Каменов, д-р Н. Дикова,  д-р К. Илиев и управителят д-р Панчева. „За двете години от създаването ни се доказахме и наложихме като необходима структура на здравния пазар и увеличаването броя на пациентите ни е доказателство, че ще продължим да се развиваме успешно“.
2017-04-07 18:03:04