Ръст на пациентите отчита белослатинската болница

Ръст на пациентите отчита белослатинската болница

„В МБАЛ-Бяла Слатина, след като завършихме санирането на сградните корпуси, започнахме вътрешно обновление на отделенията. Изцяло ремонтирани са Детско отделение, Отделенията по образна диагностика и хемодиализа, както и фоайето на болничния корпус, споделя прокуристът Николай Димов. - Всичко това стана в изключително неблагоприятната за нас 2016 г. Въпреки намаления бюджет от страна на Здравната каса, ние приключихме годината без задължения. Продължихме политиката си да не връщаме пациенти. В нашата болница лекуваме и неосигурените, чиито брой за съжаление непрекъснато нараства. Но общинските болници са последният им шанс за спасение.

Въпреки рестрикциите спрямо нас успяхме да  запазим възнагражденията на персонала и той да е все така мотивиран за полагане максимална грижа за пациента. За първи път от години, зимният сезон нямаше проблеми с отоплението на болничните стаи, което бе оценено от пациентите. Вложихме и около 90 000 лв. в нова апаратура, за да сме конкурентни на другите болници.

Убеден съм, че настоящата година ще бъде много по-успешна за нас. Вложените средства и отзивчивият ни екип доведоха до увеличаване броя на пациентите и удовлетвореността им от оказаното лечение. Предвиждаме и ремонт на още две отделения- Вътрешно и Неврологично, като се надявам да бъдат осигурени необходимите средства за това. Тук е мястото да благодаря на Община Бяла Слатина в лицето на кмета инж. Цветков и Общинския съвет, за непрекъснатата им подкрепа на развитието на общинската болница, което всъщност е грижа за цялото население на общината.

Искам по случай 7 април да поздравя всички лекари, медицински сестри и акушерки, всички настоящи и бивши здравни работници от общината с техния професионален празник и да им пожелая да бъдат живи и здрави и все така всеотдайно да изпълняват задълженията си да пазят това безценно богатство-здравето“, споделя Николай Димов.

 
2017-04-07 17:59:31