Обновяват мездренската болница по “Красива България”

Обновяват мездренската болница по “Красива България”

„Нашата болница, въпреки трудните условия, приключва една сравнително успешна година. Имаме, макар и малък, положителен финансов резултат, споделя управителят й д-р Илияна Михайлова. Особено неблагоприятно въздействие върху дейността ни имаше намаляването с 25 % на легловия ни фонд през 2016 г., породено от новата здравна карта, подчертава д-р Михайлова.

Както и другите болници в страната, имаме затруднения с кадровото обезпечаване. Нуждаем се от още специалисти по Анестезиология, Ендокринология и Хирургия. За да решим  този проблем продължаваме обучението на двама млади лекари по специалностите Педиатрия и Неврология. Положителен факт е, че ще постъпят на работа 7 новозавършили медицински сестри и акушерки, които успешно стартираха своята кариера сред нас. Нуждаем се обаче от клинични и рентгенови лаборанти.

„Приветствам решението на съда за отмяна на приема с пръстови отпечатъци, който изключително много затрудняваше приема на пациенти в увредено общо състояние. Считам, също така, че определените лимити от НЗОК трябва да имат незадължителен характер и в случай, че има потребност от хоспитализации, да бъдат заплатени над лимитни средства. В случай, че те бъдат запазени в сегашния си вид, те трябва да се разходват само за лечебно-диагностична дейност и заплащане на персонала, а стопанските разходи да бъдат грижа на собственика на лечебното заведение-като чрез законодателни промени се осигури нормален ресурс за държавните и общински болници, смята д-р Михайлова.

Добра новина за нашата болница е, че община Мездра спечели проект по „Красива България“ пред МТСП. Той е на стойност 130 000 лв., от които 78 000 лв. са осигурени от бюджета на общината. С тях ще се ремонтира покрива, ще се пребоядиса фасадата и ще се смени частично дограмата. Има средства за козирка над главния вход, както и за обособяване на паркинг пред лечебното заведение. Срокът е четири месеца от подписването на договора с изпълнителя.

„Искам да поздравя персонала на лечебното заведение във връзка с предстоящия празник 7 април и да изкажа своята благодарност и уважение към техния труд за постигнатите резултати. Пожелавам на всички много здраве, лични и професионални успехи, постоянство и сили за посрещане на предизвикателствата и подобряване качеството на медицинското обслужване и здравното състояние на населението в общината“.       
2017-04-07 11:30:23