200 къщички за птици ще бъдат поставени в Козлодуй

200 къщички за птици ще бъдат поставени в общината

200 къщички за птици бяха закупени и предоставени на учебни заведения в Козлодуй и населените места. Децата ще имат възможност да ги поставят лично на избрани дървета и да проследят процеса на гнездене на видовете птици, виреещи в района. Част от къщичките ще бъдат поставени в "Ботев парк".
Целта на инициативата е, да се осигурят места за гнездене на среден размер птици като скорец, синигер, врабче, авлига, славей, овесарка, бяла стърчиопашка, щиглец.
Птиците са изключително важна част от екосистемата и играят съществена роля за поддържането на баланса в природата. Те са полезни по много и най-различни начини – като се хранят с вредните насекоми и гризачи, като разпространяват семената на растенията и много други. Еколозите твърдят, че когато около нас има повече птици, това е знак за доброто състояние на природата, а оттам – и за благосъстоянието на хората.
2017-04-07 09:59:16