Козлодуй домакинства първа „Панорама на образованието”

Козлодуй домакинства първа „Панорама на образованието”

За първи път Козлодуй ще бъде домакин на Панорама на образованието, професионалното ориентиране и реализиране. Събитието има за цел да подпомогне всички заинтересовани ученици, родители и граждани. Те ще могат да получат необходимата информация относно реда и начините за кандидатстване във всяко едно училище или университет.

„Събитието ще помогне на младите хора в решението им за избор на кариера и реализация на пазара на труда“, убедени а от местната управа.  Панорамата е насочена към ученици от 6 до 8 и от 10 до 12 клас. В периода от 26 до 28 април активно участие могат да вземат средни училища, професионални гимназии, филиали на университети, университети и представители на бизнеса (работодатели). Инициативата на Общината е с подкрепа и съдействие от страна на Регионално управление по образованието и Центъра по кариерно ориентиране във Враца. 26 април е датата, на която представители на средни училища и професионални гимназии в общината и областта ще могат да предложат по атрактивен и иновативен начин възможностите, които предлагат. За университети и филиали на университети е предвиден 27 април. С представители на работодателите всички желаещи могат да се срещнат и разговарят на 28 април.

„Надяваме се на проявен интерес от страна и на участници, и на заинтересовани, за да може стартирането на инициативата да се превърне в традиция, насочена към професионалното ориентиране и реализиране на младите хора от община Козлодуй“, коментираха от местната администрация.
2017-03-21 10:09:20