Кнежа обновява забавачка по „Красива България”

Кнежа обновява забавачка по „Красива България”

Със средства по програма „Красива България” Община Кнежа ще обнови сградата на детска градина „Огнян Михайлов”, съобщиха от местната управа. Одобреният проект е на стойност 276 283 лв. с ДДС и предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност. Те включват  цялостно саниране на сградата, подмяна на дървената дограма с нова от PVC профили със стъклопакет, полагане на топлоизолация по всички фасади и по покривната таванска плоча, строително-ремонтни работи по сградата и подмяна на отоплителния котел с нов. 

„Изпълнението на проекта ще осигури по-добри условия за протичане на възпитателния процес, ще бъдат изпълнени условията за добра здравословна и естетическа среда в детската градина, където в момента материално-техническата база и състоянието на сградния фонд не е на нужното ниво”, коментира кметът на Кнежа Илийчо Лачовски. 
2017-03-10 11:47:14