Учат деца на предприемачество

Учат деца на предприемачество

След поставеното успешно начало през 2011 г. продължава работата по програма Джуниър Ачийвмънт България с учениците от ОУ “Цанко Церковски” - Мизия. През учебната 2012/ 2013 г. в Общинския детски комплекс Мизия са сформирани два клуба - “Джуниър” и “Любознайко”, с ръководител Цветанка Манова. В навечерието на Коледните празници възпитаниците от 3 и 4 клас направиха своеобразна равносметка на наученото с организираната изложба-базар от кулинарни произведения на децата.

През новата учебна година участниците в проекта Джуниър Ачийвмънт България в Мизия работят по програма “Нашият град”, като целтай е да предоставя практическа информация за различните видове бизнес, а очакваните резултати са децата да използват понятия, свързани с бизнеса- познаване на многообразието от професии и работни места, умения за работа в група и др. Досега в клубовете децата са се запознали с града и градските зони, а практическата страна на наученото са изработените карти и макети с жилищни, бизнес, промишлени, селскостопански и други зони. В темата за кулинарство пък са научили кой произвежда храните, които консумираме в ресторантите, запознали са се с понятията потребител, предприемач, производител, научили са се да определят цените на ястията и как да ги рекламират.

В по-нататъшната дейност на групите предстои малчуганите да се научат как се прави вестник и да се запознаят с понятията, свързани с работата в него- репортер, статия, рубрики, редакция и други, като накрая изработят сами свой вестник.Друга тема е свързана с банките и банковото дело, в която ще се запознават с понятия като банка, банкови сметки, операции и т.н.

Доброволни консултанти- бизнесмени, готвачи, родители, архитекти и други специалисти ще се включват в работата на клубовете.

Закриването на програмата в края на учебната година предвижда връчване на сертификати за постижения на децата и участие в състезание “Малките в действие”.
2013-03-20 16:20:23