Кмет обсъди годишни приоритети с обществен съвет

Кмет обсъди годишни приоритети с обществен съвет

В Бяла Слатина се проведе работна среща на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на общината. На срещата присъстваха председателят на Общинския съвет -  Веселка Борисова, кмета на общината – инж. Иво Цветков, общински съветници, кметове на населени места от общината, представители на общинска администрация.

Експозе за приоритетите на  бюджет направи кметът на общината инж. Цветков. Стабилното финансово състояние потвърди и Татяна Пеняшка- директор на дирекция „Бюджет и счетоводство“ и очерта приоритетните сфери– образование, инфраструктура, чистота и здравеопазване.

Приоритетите на  общинското ръководство в този бюджет са ремонт и поддържане на четвъртокласната пътна мрежа, довършване закриването на общинското сметище, закупуване на почистваща техника за общинското предприятие „Чистота и строителство“, ремонт на улична мрежа в гр.Бяла Слатина и кметствата, частичен ремонт на МБАЛ по Програмата „Красива България“, подобряване на материално - техническата база в училищата и детските градини, саниране и обновяване сградата на ПАГ „Н.Й.Вапцаров“, саниране и частичен ремонт на сградата на общинска администрация.

Председателят на Обществения  съвет Данаил  Иванов предложи служител от администрацията да отговаря за спортните бази. Евгени Ангелов предложи да се ремонтира обредния дом в гробищния парк.Наталия Костадинова - председател на сдружение "Първи юни" запозна присъстващите с поредният проект на сдружението към фондация " Америка за България" -  „Аз дарявам, за да правя промяната”.

 
2017-02-04 13:13:38