Мездра плати дълговете и прие „бюджет на стабилността”

Мездра плати дълговете и прие „бюджет на стабилността”

Със занулени задължения и амбициозни задачи започна 2017 г. в Мездра. Общинският съвет прие предложения от кметския екип бюджет, в който се предвиждат инвестиции в общинските дружества. Възможност за това дала строгата финансова дисциплина и изплащането на дълговете през 2016 г., коментира градоначалникът Генади Събков.

 „За мен е чест и огромно предизвикателство да представя окончателния вариант на бюджета за 2017 г. Този бюджет освен бюджет на стабилността е и много по-различен от всички бюджети, които са внасяни през последните години”, констатира кметът и уточни, че за пръв път от много години Общината стартира на чисто с формални просрочия от 61 хил. лв. при 276 хил. лв. преходен остатък в местните дейности.

„Това показва, че добре сме си направили сметката и добре сме работили през изминалата година. Стояхме на пулса на общинските финанси, не допуснахме преразходи, не допуснахме неразумни разходи. За една година успяхме да покрием задължения в размер на 3 млн. 700 хил. лв.”, посочи Събков и допълни, че и събираемостта на таксите се е подобрила. Само в „Местни данъци и такси“ влезли 300  хил. лв. повече от 2015 г.

„Не можем да очакваме чудеса, но смятам, че с още по-активни действия бихме могли да повторим успехите си от 2016 г. Не се случва често да приемаме бюджет в размер на 13 272 000 лв.”, отбеляза още градоначалникът.

 Годишната план-сметка на Мездра се прие с 15 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържал се”. 
2017-02-03 15:42:12