Водният цикъл на Враца тормози и Мездра

Водният цикъл на Враца тормози и МездраВодният цикъл на Враца затруднява водоподаването на територията на град Мездра, заяви кметът на Общината инж. Генади Събков.
Проблем се оказва старият етернитов водопровод от яз. Среченска бара до Враца, който дефектира често, а проектантски и технически проблеми, свързани с водния цикъл на Враца допълнително усложняват и ограничават възможностите за водоподаване към Мездра.
След проведен разговор с управителя на ВиК дружеството във Враца Ангел Престойски, получихме уверението, че са предприети всички възможни действия по обезпечаването на града с вода: приведени са в действие дълбочинните кладенци край с. Брусен, прехвърля се допълнително количество вода от резервоара на Враца.
„В момента водоподаването от Враца към Мездра е ограничено до около 40 литра в секунда, което се оказва крайно недостатъчно. Този факт ни изправя пред изключителни изпитания. Не могат да се резервират никакви количества вода и всяка една авария в рамките на града, предизвиква режим на водоподаване. Надяваме се тази критична ситуация да бъде преодоляна със съвместните усилия на ВиК – Враца, проектанти и строители на водния цикъл на Враца. Разчитаме на личния ангажимент и професионализма на управителя на ВиК дружеството г-н Ангел Престойски.“, заяви още Събков.2017-01-19 13:19:50