Общински наредби влизат в съда

Общински наредби влизат в съда

Административен съд – Враца образува две дела по Окръжна прокуратура – Враца, против отделни текстове от Наредбите за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приети с решения на общинските съвети в Община Роман и Община Оряхово от 2008 г.
Според Окръжна прокуратура – Враца с протестираните текстове и в двете Наредби е налице регулиране на обществени отношения по различен начин от този, с който са уредени в Закона за общинската собственост, поради което се явяват в противоречие с него. Отправено е искане към съда да отмени като незаконосъобразни оспорените разпоредби, поради противоречието им с материалния закон.
Протестите са редовни от формална страна, предявени са от надлежна страна, против подзаконови нормативни актове, които подлежат на оспорване без ограничение във времето, поради което са и допустими.

2017-01-19 10:46:07