Обновяват гимназия в Бяла Слатина с 1.3 млн.лв.

Обновяват гимназия в Бяла Слатина с 1.3 млн.лв.

Община Бяла Слатина ще вложи 1.3 млн. лева в обновяване на базата на Професионалната  агротехническа гимназия в града. Средствата са по спечелен проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. „С тях ще бъдат санирани учебния корпус, физкултурния салон и част от работилниците за учебна практика, съобщи кметът на общината инж. Иво Цветков. Ще бъде закупено оборудване за работилниците и физкултурния салон, ще бъде осигурен достъп за хора с увреждания и ще бъде подобрена вертикалната планировка. Надявам се да сключим договор за инженеринг и строителство до края на март и да сме готови с ремонта до началото на следващата учебна година, заяви още кметът. Подробна информация за строителните дейности представи ръководителят на проекта инж. Христофор Кьосовски, а очакваните резултати представи Сашка Първанова.
2017-01-17 15:08:02