Мизия приключи успешно проекта за река Скът

Мизия приключи успешно проекта за река Скът

Днес в Община Мизия беше проведена заключителната пресконференция за финализиране на проект
„Възстановяване на проводимостта на р. Скът, чрез почистване от наноси в следствие на наводнението в границите на регулация на община Мизия”, реализиран с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз.
В нея участваха кметът на общината д-р Виолин Крушовенски, представители на регионални и местни медии, екипът на проекта и служители от Общинска администрация.
С презентация Венцислава Първанова, гл. експерт „ИРЕППМСОП” представи цялостната дейност по реализиране на проекта. Своето мнение сподели и д-р Крушовенски, който отбеляза огромното му значение за предотвратяване на евентуални бъдещи наводнения и защита живота и имуществото на гражданите.
2017-01-11 15:33:18