Съдът отмени наредба на съветниците в Мездра

Съдът отмени наредба на съветниците в Мездра

Административен съд – Враца постанови решение по образувано на основание протест от Окръжна прокуратура – Враца, против отделни текстове от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност, действаща в Община Мездра.
Протестирани са текстовете, които въвеждат изискването в заявлението за извършване на търговска дейност, лицето да декларира, че няма финансови задължения за отминали периоди към Община Мездра.   
В протеста са изложени доводи, че оспорените разпоредби противоречат на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и на чл. 19 от Конституцията и се иска отмяната им като незаконосъобразни.
Закона повелява, че всички лица, които извършват стопанска дейност, са равнопоставени. С оспорените разпоредби от Наредбата е въведено неравенство на стопанските субекти, като е създадена административна пречка за тези от тях, които имат задължение към Общината, а в приливигировано положение са тези, които нямат такива задължения.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.
2017-01-11 11:11:18