Община Козлодуй: Чистете пред дома си

Община Козлодуй: Чистете пред дома си

Във връзка с образуваната снежна покривка, общинското ръководство се обръща с молба към всички жители на Община Козлодуй да организират почистването на прилежащите тротоари, подходи, стълбища и площадки около домовете и жилищните кооперации, като по безопасен начин да отстранят надвисналия сняг и ледените висулки.

„С цел осигуряване на безпрепятствена работа на снегопочистващата техника, да се съобрази паркирането на моторни превозни средства, за да не се създават допълнителни трудности при снегопочистването”, призоваха от общината в Козлодуй.
2017-01-06 11:00:23