Подариха микробус на община Мездра

Подариха микробус на община Мездра

Нов микробус за хора с увреждания има община Мездра. Придобивката е по проект „Независим живот в община Мездра”  и ще се ползва за нуждите на потребителите на проекта – деца и хора с увреждания.Автомобилът  е с рампа за инвалидни колички. С него ще се извършват различни социални услуги за потребителите по проекта, голяма част от които живеят в селата и не са мобилни.

Процедурата на Министерство на труда и социалната политика е директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с  цел подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги  на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Процедурата е иновативна по своята същност.

Социалната услуга „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”, се предоставя на 110 деца и възрастни хора с увреждания, за които се грижат 80 души.

 
2016-12-21 14:25:48