АЕЦ плаща близо 400 хил. лв. за LED светлини в Козлодуй

АЕЦ плаща близо 400 хил. лв. за LED светлини в Козлодуй

Близо 400 хил. лв. ще даде атомната централа за LED осветление в Козлодуй. Средствата АЕЦ ще плати на местната управа, която на свой ред ще съфинансира проект по Доверителния Екофонд за подмяна на уличните светлини в града. Това стана на извънредната сесия вчера, на която беше изяснено, че ориентировъчната стойност на проекта е 2 млн.  500 хил. лв., от които 85% се плащат по програмата. Останалите 15 % общинската администрацията иска да се поемат  „АЕЦ Козлодуй“  по силата на споразумение между централата и общината. С подобренията по уличната мрежа се очаква разходът за ел. енергия да падне с 30-40 %. Очаква се до средата на месеца местнта управа да подаде проектното предложение с гарантиран източник на съфинансиране.
2016-12-09 15:04:30