Белослатинци искат работа от народен представител

Белослатинци искат работа от народен представител

Народният представител Красен Кръстев проведе приемен ден в офиса на ГЕРБ в Бяла Слатина. Повече от 10 жители на общината потърсиха съдействие за решаване на социални и битови проблеми. Най-често поставяните въпроси бяха свързани с осигуряване на трудова заетост и възможностите, които предлагат програмите за временна заетост. Част от гражданите потърсиха помощ за разрешаване на лични проблеми и съдействие за отпускане на социални помощи. Народният представител Красен Кръстев пое ангажимент да съдейства за решаването на поставените проблеми и да запознае хората с резултата от предприетите действия.
2016-12-04 08:59:24