Бяла Слатина насърчи проект за деца и семейства в риск

Бяла Слатина насърчи проект за деца и семейства в риск

Кметът на Бяла Слатина насърчи експерти по проект Информационна среща по проект „Център за социално включване "Аз и моето семейство” се проведе в Бяла Слатина. Инициативата се финансира по оперативна програма чрез Европейския социален фонд. Участници в пресконференцията бяха кметът на Бяла Слатина инж.Иво Цветков, екипът за организация и управление на проекта от общината и екипът, предоставящ услугите в центъра. Гости бяха представители на Общинска администрация, представители на различни институции от Община Бяла Слатина и потребители на услуги по проекта. „Всичко трябваше да се случи в кратки срокове и се случи, благодарение на много работа и усилия. Пожелавам на назначените специалисти и персонал да работят все така усърдно и да не се отчайват , когато има трудности.Трудности ще има, но заедно в екип ще ги преодоляваме и ще постигнем изискуемите резултати по проекта - включени 300 деца и 150 семейства” отбеляза на срещата кметът на Бяла Слатина. Той изрази увереност, че ще се постигне активна превенция на социалното изключване и намаляване/ограничаване на бедността сред децата. „Това не е лек процес, но с нашите съвместни усилия нещата могат да бъдат променени към по-добро. Няма излишен труд в полза на децата в риск ,когато се полагат усилия винаги има резултат“, увери от своя страна ръководителят на проекта - главен експерт Дарина Кръстева. Дейностите, свързани с предоставянето на интегрирани социални услуги за ранно детско развитие стартираха от 1 октомври с назначаването на специалистите и персонала по проекта-14 специалисти на трудов договор, 4 души помощен персонал и 4 специалисти на граждански договор. Целевите групи по проекта са деца от 0 до 7 години, включително с увреждания, деца в риск на възраст от 0 до 7 години и техните родители и деца, настанени в специализирани институции и техните семейства. Предоставяните услуги са интегрирани- здравни, социални, образователни, мобилни. Поздрав към участниците и гостите поднесоха децата от детската градина в Габаре.
2016-11-10 13:49:45