Сметището в Козлодуй е почистено

Сметището в Козлодуй е почистено

Експерти от РИОСВ и РЗИ направиха съвместна проверка на сметището в Козлодуй и на конкретен сигнал, че се складират инертни материали по улиците на града. Контролните органи са били алармирани миналата седмица от местна медия. От екоинспекцията посетиха на място улиците „Търново” и „София” и площадката за временно съхранение на отпадъци, край спортната зала.
Констатирани са натрупани инертни материали в началото на улица „Търново”, които до 10 ноември ще се използват за обратна засипка по улица „Г. Димитров”. Срещу улица „София” също е извършен оглед и се констатира, че има незначителни количества асфалтова смес, която частично е затрупана със земна маса.
Остатъчните количества асфалтова смес също ще се ползва за компрометирани участъци на уличното платно. По време на проверката е обходен и терен, определен за временно съхранение на строителни отпадъци, инертни материали и земни маси. На територията на терена има жива охрана. В момента на проверката няма депонирани смесени отпадъци, с изключение на три чувала биоразградими отпадъци. На входа има поставени указателни табели, предстои монтиране на бариера и камера за видео-наблюдение.
2016-10-27 16:00:56