Градската среда в Козлодуй стана по-модерна

Градската среда в Козлодуй стана по-модерна

Проекти за над 1 млн. лв. реализира общинската администрация в Козлодуй през последната година. Най-мащабният от тях е на стойност 833 968 лв. и е за изграждане на канализация по ул. “Георги Димитров”. Това е последният етап от изграждането на главния колектор и отвеждането на отпадните води към пречиствателната станция в града.

“Канализацията е изградена, по ул. “Георги Димитров” и ул. “Княз Дондуков”, което включва монтаж на полиетиленови тръби по главния колектор; изграждането на 7 шахти; подвързване на 43 сградни отклонения и 32 улични оттока”, обясниха от местната администрация.

Към договора за обекта е включено и вече изпълнено асфалтирането на 200 м. от улица “София”, както и и 937 м. от ул. “Георги Димитров”. Предстои, като последен етап по изпълнението на обекта, възстановяването и асфалтирането на 479 м. от останалия участък по ул. “Георги Димитров”. Очаква се проектът да бъде финализиран напълно в края на месец октомври. Общо 287 326 лв. пък бяха инвестирани във възстановяването на улиците “Христо Ботев” и “Радецки” в Козлодуй.

“Проектът включва полагане на 714 м. асфалт, 1336 м. бордюри, хоризонтална маркировка, както и две пешеходни пътеки”, поясниха от общината.

Градската среда в атомната столица стана по-привлекателна след модернизацията на два от фонтаните в града. Ремонтирано е и водното съоръжение в село Гложене. Общата стойност на средствата, инвестирани от местната управа за обновяването им, е 20 280 лв.
2016-10-26 09:46:18