Козлодуй модернизира обществената си трапезария

Козлодуй модернизира обществената си трапезария

Oбщина Козлодуй приключи проекта за модернизация на обществената си трапезария, финансиран от Министерство на труда и социалната политика.
За целта са осигурени печки, хладилници, фризери и кухненска посуда, които са доставени в обществената трапезария. Общата стойност на проекта е 18 600 лв. Проектът се реализира за срок от 2 месеца. През този период Община Козлодуй проведе процедура по ЗОП за избор на доставчик. Сключен бе Договор за сътрудничество като страни по него са ФСЗ, Община Козлодуй и доставчика. Оборудването и обзавеждането бе доставено в срок от фирмата изпълнител. ФСЗ направи проверка на място за изпълнението на договора.
2016-10-25 10:37:28