Приеха Кнежа в Асоциацията по ВиК - Плевен

Приеха Кнежа в Асоциацията по ВиК - Плевен

На свое заседание, председателствано от Областния управител на Плевен Ралица Добрева, Асоциацията по ВиК взе решение за промяна границите на обособената територия, обслужвана от ВиК - Плевен.
С единодушната подкрепа на всички членове към Асоциацията бе присъединена и Община Кнежа. Новоприсъединената територия ще бъде включена в Бизнес плана на ВиК оператора за периода 2017 - 2021 г.
2016-09-30 17:07:04