Нов социален проект стартира в Бяла Слатина

Нов социален проект стартира в Бяла Слатина

Бяла Слатина стартира нов социален проект на стойност близо 300 000 лв. Целта на проекта “Център за социално включване“Аз и моето семейство“ е превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата, както и подобряване качеството и обхвата на услугите за ранно детско развитие в община Бяла Слатина, подобряване на достъпа до здравна грижа, подкрепа за  формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда сред уязвимите групи родители, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система. Характерна  особеност на настоящия проект е, че предоставяните услуги ще бъдат мобилни. Общата стойност на проекта е 295 980 лв. и е с продължителност 26 месеца. Дейностите, които ще се реализират, бяха представени на встъпителна пресконференция, провела се преди дни в града. В нея взеха участие кметът инж. Иво Цветков, занестникът му Петър Петров, членове на Общинската комисия за детето, представители на общинска администрация и социалните институции в града,  директори на учебни заведения от общината, заинтересовани граждани. 150 семейства с деца и 300 деца на възраст до 7 г. ще получат подкрепа чрез услугите по проекта.

 

 

 
2016-09-09 10:04:18