Бяла Слатина взима 50 000 лв. от МЗХ по проект

Бяла Слатина взима 50 000 лв. от МЗХ по проект

Зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев връчи на кмета на Бяла Слатина Иво Цветков и сдружение МИГ – Бяла Слатина договор за финансиране на нов проект на стойност близо 50 000 лв. Средствата за безвъзмездна помощ подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Страни по договора са МЗХ, Държавен фонд „Земеделие” и МИГ - Бяла Слатина за извършване и финансиране на подготвителни дейности по прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие” и разработване на Стратегия за местно развитие съгласно ПРСР 2014-2020.
Предварително одобрената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е в размер на 48 895.75 лв., а срокът за неговата реализация е 6 месеца. Основна цел е да се разработи качествена Стратегия за местно развитие, с която да се кандидатства по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“.  По думите на зам.-министъра отделя се сериозен бюджет, който е свързан с подготовката на тези стратегии, защото без качествена стратегия, разработена според нуждите на съответната община, по-трудно се създава качествен продукт.
„Идеята е МИГ-овете да управляват отделните мерки и проекти, като половината от техния бюджет е за общински дейности, а останалата част за частни бенефициенти“, поясни още Грудев.  

 
2016-08-29 13:32:44