Ремонт на улици, църква и читалище очакват в Хърлец

Ремонт на улици, църква и читалище очакват в Хърлец

Хърлец се готви за традиционния си събор. Селото е чисто и цветно благодарение на отлично поддържаните зелени площи. “През тази година успяхме да ремонтираме санитарните възли в детската градина. Подменихме уличното осветление в района на парка и към училището. Ремонтирахме всички пейки в селото. Нови кошчета бяха поставени по улица “Г.Димитров”. Изключително много работа свършиха назначените 7 младежи до 29 години по програмата на социалното министерство,за което им благодаря, споделя кметът д-р Огнемир Симов.

“Очакваме през тази и следващата година да се случат доста добри неща за Хърлец. Това се дължи на добрата ни съвместна работа с ръководството на община Козлодуй, с АЕЦ и ДП “РАО”. Тази есен предстои да бъде подписан договорът за ремонт на обходния път на Козлодуй, който свързва Хърлец с общинския център. Имаме уверението на община Козлодуй за изготвяне на проекти за санирането на читалището ни и основен ремонт на църквата, с които да се кандидатства по европейските програми. Предвижда се също така асфалтиране на 1.5 км улична мрежа, като от кметството сме предложили няколко важни улици, на които ще бъде положен асфалт за първи път. Предвижда се и проектиране на улицата, която свързва кръговото кръстовище с крепостта “Аугуста”.
2016-08-27 15:49:27