»лийчо Ћачовски, кмет на  нежа: Ќе чакаме само на евросредства, работим и с наши пари

»лийчо Ћачовски, кмет на  нежа:  Ќе чакаме само на евросредства, работим и с наши пари

»лийчо Ћачовски е роден през 1979 г. ”чи Д—четоводство и контролФ в —вищов, след което работи по специалността си дълги години. ѕечели местните избори в  нежа миналата есен и сега е първи мандат кмет на общината. —емеен, с две деца.

√-н Ћачовски, какви са актуалните ¬и приоритети като кмет на  нежа?

ѕоех управлението на общината с амбици€та да промен€ естетически€ облик на  нежа. –аботим активно в тази посока и търсим вс€какви възможности за подобрение на общинската инфраструктура.  андидатстваме с проекти за асфалтиране на улици, които са в тежко състо€ние. –аботим усърдно и по програмите за саниране на жилищни сгради, образователни и публични институции. —коро се очаква да приключи проектирането на първи€ блок по националната програмата за енергийна ефективност. “ова е блок ДѕобедаФ. †Ќаскоро приключи обособ€ването на два нови паркинга пред него и съседната жилищна сграда "—ептемврийци". ѕо време на изграждането площадките б€ха покрити със ситен камък, обособихме нови зелени площи, залесени с дръвчета. ћонтирахме и ново парково осветление.
»де€та ни е да продължим да извършваме дейности, с които поетапно да разкрасим още междублокови и паркови пространства. «а съжаление местни€т бюджет е ограничен, поради наложените ни от миналата година финансови корекции и санкции по европейски проекти, както и изплащането на вноски по стари заеми.
ћеждувременно чакаме финансиране и по норвежката програма за саниране на училища и детски градини. —тараем се да подобрим градската среда като ц€ло. ќт капиталовата си програма см€таме да платим за изграждане и ремонт на тротоари. ƒо кра€ на годината в€рвам, че ще свършим половината от планираното в това направление. ћислим също за обновление на градски€ парк. »скаме да подобрим осветлението и да сменим настилката на алеите. —ега те са покрити с гнайс. јмбици€та ни е да ги павираме.

–адвам се, че междувременно почти приключихме и с изграждането на градски€ шадраван в близост до ќбщината. –ешихме да го обособим, за да създадем при€тно настроение у хората. ¬ завършен вид ще е много красив.  ъм инфраструктурните ни амбиции мога да добав€ и желанието ни да обособим нов парцел за гробищни€ парк, който в момента е в недобър вид. ”сп€хме да го почистим, но имаме нужда от нов терен. ўе изградим алеи и ще осигурим реда в последни€ дом на местните хора.

ћного от инициативите, които изброихте, изискват инвестици€ на общински ресурс. ”сп€ва ли общината да покрива с капиталови разходи нужните подобрени€ в градската среда?

јз не харесвам насаденото в много управници схващане, че тр€бва да се лежи само на евросредства и да се работи само по европрограми. —читам, че при добър разчет на капиталовите разходи, компетентни преговори с институции и експертен екип в общинската администраци€, можем да свършим много и със собствени средства. –азбира се, те не стигат за всичко. ¬ъпреки че нашата община реализира значителни приходи от наеми на земеделски земи, се по€в€ват редица непредвидени разходи. —амо от началото на годината сме покрили общински дългове в размер на 500†000 лв. —ами разбирате колко неща можехме да направим с тези пари. —олено ни излезе също и почистването на реката и корекци€та на коритото й. Ќаложи се да наемем тежка специализираната техника за наша сметка. ѕроблемите с изпълнени€ проект по ¬одни€ цикъл също не са за подцен€ване. «аради непрецизното изпълнение наехме специализирана фирма, ко€то да обследва направеното до момента и да даде предписани€ за коригиране на пропуските. “ова е наложително, защото в момента водата се оскъп€ва много и ¬и -дружеството ни е пред фалит.

”сп€вате ли да работите по социални проекти и програми?

–азбира се. »маме програма за лични асистенти на хора с увреждани€. ѕродължаваме да предостав€ме безплатно храна по схемата Д“опъл об€дФ. —ега ще кандидатстваме пред ћинистерството на земеделието и храните с проект за изграждане на ƒневен център за деца в  нежа.

ћеждувременно кандидатстваме и пред социалното министерство за финансиране по Д расива Ѕългари€Ф. »скаме да изградим рампа за инвалиди в общината. “ова е крайно необходимо, за да подобрим достъпа на хората до общинските услуги.

ѕанаирът на  нежа е в разгара си. — какво тазгодишното издание е по-различно от предишните?

»зц€ло сменихме концепци€та на панаира. ¬карахме повече спортни състезание и атрактивни меропри€ти€, които да забавл€ват гражданите. «апочнахме с футбол на малки вратички за деца и възрастни. ѕри големите отборът на общинската администраци€ среща тимът на общински€ съвет и см€там, че направихме добро шоу за хората. Ќаправихме състезание за деца, които карат до 50-кубикови мотори. ќрганизирахме също турнири по шах, вдигане на тежести, тенис на маса. †»маше изложби, изложени€ на био продукти от региона и страната. ”тре ни очаква експозици€ на ретро автомобили и мотоциклети от ц€лата страна. √отвим още едно мотошоу, което ще впечатли публиката утре. –азбира се, и тази година не мина без известни изпълнители. ƒовечера на сцената ще се качи любимката на младите Ћора  араджова, а утре чакаме гайдарски състав и фолк примата  амели€, ко€то със сигурност ще вдигне сериозно градусът на настроението. ўе завършим с празнична зар€ и коктейл. Ќад€вам се да удовлетворим всеки вкус и да н€ма недоволни от програмата. ѕо случай празника на  нежа жела€ на моите съграждани здраве и щастие. Ќека бъдем сплотени!

ѕет€ ¬јЋ≈Ќ“»Ќќ¬ј †
2016-08-26 15:13:35