Проучват край Върбешница за добив на скалнооблицовъчни материали

Проучват край Върбешница за добив на скалнооблицовъчни материали

Разрешение за проучване на възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали от площта „Мизия запад“ получава „Булнед АМД” за срок от една година, съобщиха от Министерски съвет. Теренът се намира в землището на село Върбешница, община Мездра. Минималният очакван размер на инвестициите е 46 000 лева, а в екомероприятия ще бъдат вложени 4000 лева.

Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми правителството даде и за местността ''Трънливата нива”  в община Елена, област Велико Търново. Разрешението се дава на „Тракия Глас България“ ЕАД за срок от две години. През този период титулярът ще вложи минимум 170 600 лв. в проучвателни дейности и над 17 хил. лв. за мероприятия по опазване на околната среда.
2016-08-24 13:12:29