Плащат за маломерни паралелки в селски школа

Плащат за маломерни паралелки в селски школа

 

Средства за разкриване на маломерни паралелки в две селски училища отпусна общинският съвет в Мизия.  Местният парламент се съгласи да подпомогне ОУ ''Христо Ботев'' в Крушовица с 14 104лв.За ОУ ''Отец Паисий'' в Софрониево общинските съветници допълнителни 7 016лв.За разкриване на маломерните паралелки.

 

На същото заседание общинският съвет прие и стратегия за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в община Мизия за периода 2016-2018 г.

 

 

 

 
2016-08-11 13:58:21