Публично отчитат бюджета на Мездра за 2015 г.

Публично отчитат бюджета на Мездра за 2015 г.

Публично обсъждане на отчета за миналогодишния бюджет ще се проведе в Мездра. Цифрите ще бъдат представени на 1 септември от 10 ч. в заседателната зала на общинския съвет.

Поканени за участие са кметовете и кметските наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица.

„Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 ч. в сградата на Община Мездра или на интернет страницата на общината”, поясниха от администрацията.

 
2016-08-08 13:22:49