Кметът на Криводол опроверга медийни спекулации

ОТКРИТО ПИСМО

ОТКРИТО ПИСМО

от Петър Георгиев Данчев - Кмет на Община Криводол

                                                       

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ,

От началото на седмицата електронното издание на „Зов нюз” проявява засилен интерес към случващото се в Община Криводол. Изданието публикува поредица материали с въздействащи заглавия. С едно от тях се призовава прокуратурата да разследва как са натрупани дълговете на общината към НАП и как се разходват средствата от сметките й. С друго заглавие се обявява, че Общината е „ударила дъното” и разпродава имоти. В трети материал съм обвинен, че предлагам продажба на стадион като земеделска земя.В четвъртък заглавието визира приказки и легенди за златни мостове. Ако се вярва на заглавната страница на същия сайт от началото на седмицата до днес, включително температурата в гр. Враца се е установила на 8° С и не се променя. Кое от всичко написано е вярно, нека всеки сам да прецени. Ще оставя без коментар въпроса доколко трябва да се вярва на медия, която непосредствено под заглавието си упорито ни убеждава, че през първите 5 дни на август във Враца температурата е рекордно ниска за сезона.

Във връзка с тези публикации бих искал да изразя благодарността си към посочения сайт за публичното внимание, което привлича към проблемите на Община Криводол. Те не са нови, макар, че явно за това издание са такива. Понастоящем съм кмет за втори мандат. През целия първи такъв и от началото на текущия постоянно алармирам и в Общинския съвет, и в официалния сайт на Община Криводол и в медиите, и пред компетентните институции за завареното тежко финансово състояние на Община Криводол. В стилистиката на авторите от „Зов нюз” тя е ударила дъното много отдавна – през 2008 г., когато е усвоила банков кредит в размер на 3 866 571.00 лв. С дължимите върху главницата лихви от 2 876 306.57 лв. сумата, която всички ние – граждани и бизнес на Общината дължим да върнем до 2024 г. е 6 742 877.57 лв. или средно месечно по 30 000.00 лв. Този кредит не е предлаган от мен. През 2008 г. друг е бил Кмет на Община Криводол. Предложението за кредит е с изх. № 61.00-65/19.03.2008 г. и е от инж. Николай Иванов. Прието е с Решение № 47 по Протокол № 8 от 28.03.2008 г. от тогавашния Общински съвет. Щеше да е хубаво и тогава авторите от „Зов нюз” да бяха поставяли въпросите, които сега отправят към мен.

Интересно къде е била будната журналистическа съвест през 2008 г., когато Общината е задлъжняла с близо четири милиона лева, които с лихвите набъбват на 6 742 877.57 лв. за връщане. Зададе ли се тогава въпросът при какви условия ще се връща този заем? За сведение ще посоча още два факта:

- Кредитът от 2008 г. е взет и използван за плащания по 38 проекта, по които Общината е трябвало да плати още през 2007 г., през която година е възложила поредица от обществени поръчки без да има средства да разплаща по тях. За част от тях съм подал сигнал в прокуратурата, който публично оповестих в сайта на Община Криводол преди една година. Всеки който се интересува от „легенди за златни мостове и зелници” може и сега да прочете сигнала ми до Окръжна прокуратура. „Приказката” е разказана в сайта на Община Криводол в раздел „Новини” на 19.08.2015 г. и увлекателно разказва за парче от зелника, наречен кредит и по-точно за малко над 600 000.00 лв., платени с пари от същия този кредит, който сега плащаме. Парите са платени на фирма, която да извърши мащабно почистване на речното русло на река Ботуня в 6 села от Общината. „Почистването” е извършено уж за 20 дни през ноември и декември 2007 г. Проблемът е, че никой не си спомня да е виждал работници и техника да режат дървета и храсти в реката през тези зимни месеци, нито да разгърмяват и извозват скална маса, нито да правят други, описани в договорите дейности. Проблемът е, че не е ясно как е избрана фирмата изпълнител, за което има наложени и санкции от Агенция за държавна финансова инспекция. Ако дейностите по шестте договора, визирани в сигнала ми бяха извършени, нямаше да се стигне до заливане на населени места при наводненията от 2014 г., в това число и в двете села обект на журналистическия интерес. Нямаше да се налага да строим златни според авторите мостове. Всъщност става дума за проекти, с които община Криводол е кандидатствала за финансиране. Представили сме изчисления за необходите средства за проектиране и строителство и на тази база е формирана прогнозната стойност на строежите. Тези проекти обстойно са разгледани от експерти в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и след като те са преценили, че са обосновани, финансирането беше осигурено именно в тези размери. С оглед естеството на съоръженията, които имат за цел да предотвратят бедствия и факта, че изпълнението им е свързано с работа в речното корито разходваните средства не са завишени.

- Единствено обезпечение на кредита към „Общинска банка” АД е особен залог в полза на същата върху настоящи и бъдещи вземания по бюджетните и извънбюджетните сметки на Общината. В договора за учредяване на залог върху вземания по сметки, сключен на 28.07.2008 г. за обезпечаване на кредита са посочени 4 сметки на Община Криводол, в това число и бюджетната такава – тази, по която постъпват парите за осигуровки. Надявам се това внася яснота по въпроса къде отиват парите за осигуровки, които не се превеждат на НАП и така е формиран дългът от над 600 000.00 лв. Кредиторът – „Общинска банка” АД автоматично всеки месец удържа от всички постъпления по сметките на Общината, в това число и от бюджетната сметка сумите, които са нужни за погасяване на съответната вноска. Общината разполага само с остатъка след удовлетворяване на банката, ако такъв има. От този остатък трябва да избирам какво да плащам – заплати или осигуровки. Просто сумите не стигат и за двете. И ако НАП може да изчака с цената на лихви за забава, не виждам как могат да чакат служителите и да работят без заплати.

Питам се кое е по-страшно за Общината – да вземе от банка 16 годишен кредит от 3 866 571.00 лв. при годишна лихва от 8.44% към датата на сключване на договора и да заложи всички постъпления по банковите си сметки или да поиска 600 000.00 лв. за една година от държавния бюджет като безлихвен заем, за да погаси дълг, натрупан заради автоматичните удръжки по кредита, водещи до недостиг на парите за осигуровки. Ако съдя по поведението на някой медии няма никаква нужда от въпроси, когато се действа с размах и се вземат милиони срещу връщането им с лихви, но онзи, който иска безлихвен заем от държавата, за да покрива наследени дългове трябва да бъде публично унизен и обявен за неспособен да управлява.

Дългът към „Общинска банка” АД и обезпечението по него за мен са факти, които заварих и не мога да променя. Тези факти са ми безкрайно неприятни, но трябва да се съобразявам с тях всеки месец. За удръжките на банката от бюджетната сметка на Общината, водещи до невъзможност да се плащат в срок осигуровки през годините съм сезирал писмено двама министър председатели, четирима министри на финансите, Управителя на БНБ, Националното сдружение на общините в Република България и Изпълнителния директор на „Общинска банка” АД. Единствено от страна на банката влязоха в положението на Общината и направиха известни отстъпки, които ни позволиха временно да обслужваме и други текущи финансови задължения на общината, за което благодаря на ръководството на банката.

След като общинският съвет отказа да даде съгласие за предложения от мен заем, аз приех това решение без да правя драми. Не ми остана нищо друго освен да представя друго предложение за набавяне на пари за плащане към НАП. За това предложих да се извърши продажба на 64 имота общинска собственост. Това според „Зов нюз” било „удряне на дъното”, а за един от имотите изданието твърди, че е стадион, който представям за нива.

Ако авторите си бяха дали труда да проучат въпроса преди да дават квалификации щяха да са наясно с два факта. Първият, който много ме радва е, че от доста време насам Общината се е отлепила от дъното и макар и бавно изправя глава и връща достойнството си. Това личи от съпоставка на дълговете, които заварих на 08.11.2011 г. с актуалния им размер. Данните могат да се проследят в ежегодно оповестяваните от мен годишни отчети, които публикуваме на сайта на Общината и представяме по места пред хората, а сега ги представям обобщени в справка, която прилагам към настоящето писмо. Оставям всеки сам да ги анализира и да си прави изводи. Вторият факт, който авторите от „Зов нюз” можеха без особено затруднение да разберат, ако прочетат предложението е, че за въпросните 64 имота в момента има действащ договор, сключен не от мен, а от предишния Кмет на Общината. Договорът е за отдаване под наем на общинска земеделска земя и е вписан в служба по вписванията Враца на 11.07.2011 г., т.е. информацията за него е публична и изданието е могло да я провери, но явно от бързане да произведе „сензация” не е намерило време. Всички предложени от мен за продажба 64 имота и още 21 други са отдадени под наем на 24.06.2011 г. като ниви за срок до 30.09.2016 г. срещу годишна наемна цена от 15.00 лв. на декар. Сред тези отдадени от инж. Иванов под наем 83 НИВИ и 2 имота с предназначение за зеленчукови култури попада и имот № 108002 в землището на с. Ракево, който според „Зов нюз” е спортно съоръжение. За да предложа и този имот наред с останалите 63 за продажба като нива се доверих на преценката на предишния Кмет на Община Криводол. Реших, че при сключването на договора за наем той правилно е преценил, че става дума за нива и именно като нива го е отдал, съгласно своя заповед № 185/17.03.2011 г., която със заличени данни на наемателя прилагам като копие към настоящето писмо. След станали на последната сесия коментари относно статута на имота, той беше изключен от решението и Общинския съвет реши да се продадат останалите 63 предложени имоти без въпросния в с. Ракево. Впрочем този имот, както и още 131 поземлени имота са възстановени на Община Криводол, Кметство Ракево с Решение № 350/02.09.1999 г. на Поземлена комисия Криводол (сега Общинска служба по земеделие Криводол). Според т. 129 от това решение имотът не е стадион, а е нива с площ 78.049 дка. Ако въпреки това приемем, че и двамата с предишния кмет сме в грешка, мислейки, че имот № 108002 в землището на с. Ракево е нива, то тази грешка е поправена от Общинския съвет. Като сме на темата за тези ниви – буди размисли защо „Зов нюз” се е вторачил в една част от информацията за тях и нищо не споменава за изтичащия след по-малко от 2 месеца договор за наем на същите. Данни за този договор има в предложението ми, което сайта заклеймява като грешно. Той е истинска находка за истинските журналисти, защото освен предложените от мен за продажба 64 имота с този договор са отдадени под наем и 20 ниви, които Община Криводол е продала още през ноември 2006 г., отписала ги е през февруари 2007 г. и въпреки това през юли 2011 г. ги е отдала под наем. Всичко това е направено от един човек и това определено не съм аз. Но явно за някого е удобно да се петни моето име и да се втълпява на всички, че единственият, който греши съм аз.

В годините Община Криводол е продавала много повече имоти от тези, които сега са предложени за продажба. Не разбирам защо тогава не са правени коментари за удряне на дъното. Няма нищо необичайно в това собственикът да използва имуществото си, за да плаща дългове, които има.

Занапред се надявам да сме свидетели на обективни журналистически разследвания, основани на реални факти, а не на самоцелно очерняне на отделни хора. Надявам се също темперетурата във Враца да достигне обичайните си за лятото нива.

 

Приложение: справка за заварени задължения към 08.11.2011 г. и актуалния им размер към настоящия момент; Заповед № 185/17.03.2011 г. на Кмета на Община Криводол със заличени данни на наемателя, извадка от Решение № 350/02.09.1999 г. на Поземлена комисия Криводол, извадки от електронната страница на „Зов нюз” с указание за темперетурата в гр. Враца.


 

С уважение,

ПЕТЪР ДАНЧЕВ - Кмет Община Криводол
2016-08-05 13:47:42