Възраждаме Мизия с общи усилия

Възраждат Мизия с общи усилия

Д-р Виолин Крушовенски, кмет на Община Мизия:

Обновяваме пътната мрежа и стимулираме бизнеса

Д-р Крушовенски, успя ли според Вас Мизия да преодолее най-голямото бедствие в своята история и какви са поуките от него?

Още в първите месеци след наводнението от  2 август 2014 г. с помощта на държавата, общинското ръководство и хората мобилизираха силите си за преодоляване на тежките последици. Отпуснати бяха средства, с които възстановихме училища, детски градини и други обекти от инфраструктурата. С предоставените от БЧК и Международния Червен кръст и Червен полумесец, с дарения от фирми и институции хората започнаха макар и частичен ремонт на съсипаните си домове.

Сами разбирате, че раните в душите ни все още не са зарастнали, а да въстнановим това, което са градили три поколения преди нас, е трудна задача и са нужни време и средства, но ние се справяме.

Успя ли държавата да изпълни ангажимента си към пострадалите?

Още от началото на 2015 г. започна изплащането на обезщетенията на пострадалите от наводнението граждани, което се осъществява на два транша. Неприятното идва от това, че не всички са подали документи в общината, с които да кандидатстват за възстановяване на щетите. Но правителството изпълнява ангажиментите си към Мизия, за което съм безкрайно благодарен.

До къде стигна изпълнението на проекта за почистване коритото на река Скът, финансиран от фонд „Солидарност”.

Вече сме на финалната права. За близо три месеца усилена работа на фирмата-изпълнител резултатите от почистването на река Скът в Мизия и Крушовица са повече от видими. Коритото на реката, което беше около два метра в най-широката си част, сега е поне десет метра. В рамките на регулацията беше направено тотално почистване на наносите, вследствие на наводнението. Изкарани са почти 90 хил. куб. м. наноси, възстановен е и разрушеният от тежките машини тротоар по дигата край училище „Цанко Церковски”.

Бяхте една от първите общини, подписали договор с НК „Индустриални зони” за съвместна дейност. Има ли интерес към индустриалната зона на територията на бившето КЦХ?

Към момента няма интерес, но ние продължаваме да промотираме възможностите, които предлага индустриалната зона. Защото според мен разковничето на успеха се крие и в това, че в Мизия има не само инфраструктура, но и традиции в областта на промишленото производство.

Това, че правим улици и площади е добре, но най-важното е да има производство, работа и поминък за хората.

Вие сте от малкото общини, които успяхте да обновите всичките си читалища. Колко средства бяха вложени в тази насока?

Три културни институции получиха безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Сградите на читалищата в Мизия, Крушовица и Липница бяха напълно обновени- хидроизолация на покривите, санирани на фасадите, сменена дограма и ред други подобрения, които включват водоснабдяване и канализация там, където не е имало. Средствата за ремонта общо за трите читалища възлизат на 1 млн. 830 хил. лв.

Какви обекти ще обновите по „Красива България„ и с бюджетни средства?

В момента се работи по вътрешния ремонт на здравната служба в Мизия, която през миналата година беше санирана по същата програма. На последната сесия на ОбС беше гласувано решение за кандидатстване с проект за изграждането на асансьор в дома за стари хора „Баба Марта” в Липница. С бюджетни средства ще ремонтираме улици, училища и младежки клубове.

Какви нови европейски проекти изпълнява община Мизия и какви подготвяте за новата година?

Сега работим по един проект съвместно с Търговско-промишлената палата за ремонт на пътната мрежа в селата. Следва подмяна на водопроводната мрежа в населените места, а предстои да кандидатстваме и с проект за подмяна на уличното осветление. Ще подканим и читалищата да разработят проекти за вътрешно оборудване.
2016-08-05 12:04:03