Петър Данчев проговори за екшъна в Криводол

Петър Данчев проговори за екшъна в Криводол

Кметът на Община Криводол излезе с официална позиция във връзка със скандала, който се разигра преди дни в сградата на местната администрация. В отворено писмо до медиите Петър Данчев разказва от първо лице за случилото и причините за ескалиралото напрежение.

Публикуваме позицията на кмета на Община Криводол без редакторска намеса.
ИЗЯВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

 

На 29.07.2016 г. като Кмет на Община Криводол взех решение, предоставено в изключителната ми компетентност и освободих от длъжност един от заместниците си. Съгласно действащия закон, заместник кметовете са част от екипа на кмета. На неговата преценка е предоставено да избере кого да назначи на тази длъжност и кога да го освободи, без да е необходимо да излага мотиви за това или да са налице каквито и да е нарушения от страна на заместник кмета.

Петъчното ми решение отключи вълна от грозни събития, намерили широк обществен отзвук през изминалите почивни дни. Това, както и разпространена в събота позиция на СДС Враца налагат да изнеса публично мотивите си за освобождаването на г-жа Албена Иванова от длъжността заместник кмет на Община Криводол, с което очаквам да спра спекулациите около въпроса защо съм преценил да упражня едно от малкото си правомощия, ненуждаещо се от мотивиране.

Подчертавам, че по закон не дължа обяснение защо съм уволнил свой заместник. Още по-малко дължа такова предварително или последващо обяснение на която и да било партия. И категорично не дължа да се обяснявам на политически субект, който въпреки наименованието си „Съюз на демократичните сили” очевидно живее не просто в миналия век, в края на който „правосъдие” се раздаваше с бухалки, но битува още по-назад във времето, когато имаше член първи от една друга конституция. Много е жалко хора, предендиращи да реформират нещо в страната да оправдават физическата и вербална саморазправа като я наричат битов скандал. Очевидно някой бърка ексцесиите в една институция с домашни свади. Още по-жалко е „демократи” да считат, че на техни хора се полагат постове само защото са такива. Това не е реформаторско. Това е деформаторско. По съществото си с такива виждания се реанимират призраци от миналото, нямащи нищо общо с евроатлантическите ценности. В цивилизования свят споровете не се уреждат с крясъци, обиди, заплахи и бухалки, нито пък професионалният растеж се дължи на партийта принадлежност. Ако приемем обратното значи да забраним на децата си да се учат, защото единственото, което би ги тласкало напред би било „правилната” политическа ориентация.

Аз съм кмет за втори мандат. При встъпването си в първия не извърших масови чистки, каквато е обичайната практика.  Тогава Общината напуснаха само хора, които пожелаха да сторят това, за да се присъединят към екипа на инж. Николай Иванов и които заедно с него работиха в съседната Община Враца до есента на 2015 г.

Уволнения по политически причини и тогава и сега не извърших. С поведението си, а не с високопарни речи, недвусмислено съм показал, че в Общината има място за професионалисти, независимо какви са убежденията им в политически план. Тези убеждения са личен избор на всеки. За мен е важно хората, които са част от екипа ми да притежават необходимия опит, устойчивост и желание да работят за интересите на всички граждани от общината. Не се нуждая от хора, поставящи партиини, лични и семейни интереси над обществения интерес. Напротив - считам за пагубно присъствието на такива в екипа ми.

Причините, довели до уволнението на г-жа Иванова са свързани с нежеланието и неспособността й да работи като част от моя екип. Основните принципи, които държа да се спазват в Община Криводол са съобразяване със закона, издигане като приоритет интересите на гражданите и бизнеса от общината, зачитане мнението на останалите членове от екипа и обсъждане с тях на важните за Общината решения.

За времето от Ноември 2015 г. до освобождаването на г-жа Иванова тя е внесла общо 9 предложения в Общинския съвет, две от които не се включват в рамките на определения й от мен ресор. И това само по себе си не би било съществен проблем, ако преди да ги внесе ги беше обсъдила и поискала мнението ми, както и това на пряко ангажираните с евентуалното изпълнение на тези решения служители, секретаря на общината и другия заместник кмет, в чийто ресор попадат въпросите. Да действаш зад гърба на екипа, част от който си не е проява нито на професионализъм, нито на колегиалност. Въпреки горчивината от факта, че разбрах за тези предложения не от вносителя  г-жа Иванова, а от раздадените материали при свикването на сесииите преглътнах обидата и приех, че това се дължи на неопитност и ще се преодолее с времето.

Междувременно получих от НАП покана за явяване за съставяне на АУАН /акт за установяване на административно нарушение/ във връзка с подадени след законоустановения срок, задължителни ежемесечни декларации във връзка с осигуряването на наети от Общината лица. След справка установих, че единствените неподадени в срок декларации са за наетите чрез Бюрото по труда лица по проект „Обучение и заетост на младите хора”. Отговорник по проекта е именно г-жа Иванова, за което получава и допълнително възнаграждение като наставник. Въпреки, че й отправих забележка и настоях това да не се повтаря същата грешка последва отново и отново. Което от своя страна ще доведе до последващи актове и нови финансови санкции на Община Криводол. Като допълнение това създава неудобства на засегнатите служители и им сочи как не трябва да се работи.

Мисля, че бях достатъчно търпелив, но не видях насреща желание за работа в екип и придържане към задължителните законови правила. Освобождаването на г-жа Иванова няма нищо общо с нечия партийна принадлежност. То е резултат от противоречие във вижданията ни по значими за Общината въпроси. По закон и в очите на обществото аз нося отговорност за съответните решения. По тази причина за мен е важно да работя с хора, в чийто професионализъм и нравствени качества имам доверие. За съжаление кредитът на доверието ми към г-жа Иванова се изчерпа вследствие на посочените по-горе нейни действия.

Уволнението на г-жа Иванова провокира непристойни действия на нейни роднини, един от които – Христо Доков е общински съветник от Реформаторския блок. В настоящето изявление ще се въздържа от коментар на насочената срещу длъжностни лица от състава на Общината агресията във вербалния и физическия й аспекти. Те са предмет на разследване от органите на реда. В опита си да омаловажи крясъците, обидите и раздадените удари с бухалка посред бял ден в 21-ви век, СДС Враца се опита да внуши, че тези деяния били провокирани от политическото уволнение на неговата роднина. Същия политически субект изразява силна чувствителност по прекратено според тях споразумение помежду ни. В тази връзка бих искал да е ясно, че такова споразумение никога не е съществувало. Политическо споразумание минава през обсъждане на политики, очертаване на стратегии за развитие и набелязване на конкретни мерки са постигане на общи управленски цели. Диалог в подобна насока никога не съм водил нито със СДС Враца, нито с Реформаторския блок като цяло. Аз бях издигнат за участие в местните избори от Коалиция Народен съюз. Именно като кандидат от тази коалиция и с подкрепата й  бях избран за кмет. Реформаторският блок участва на тези избори с друг кандидат – г-н Христо Доков. Категорично не приемам твърденията, че съм спечелил местните избори на втория тур с „решаващата подкрепа” на Реформаторския блок. Избран съм с гласовете на граждани от Община Криводол с различни политически убеждения. Дълбоко се съмнявам, че гласоподавателите от Общината, в това число и тези на СДС гласуват под нечие нареждане.

Аз проведох сериозна предизборна кампания в рамките на която изложих пред гражданите от Общината вижданията си за нейното развитие, и получих доверие. Такива виждания не чух нито по време на изборите, нито след тях да се представят от г-н Доков. Единствените искания, които той поставя откакто е общински съветник са свързани с назначаване на общинска служба на членове на семейството му, негови роднини и близки, както и с искания за преференциално ползване на общинска собственост на негови фирми. Показателен пример чии интереси защитава г-н Доков са искането му две негови фирми да вземат на концесия язовири в села от общината не по общия ред, валиден за всички. Отказах да наруша закона и това явно подразни общинския съветник. От известно време насам той упорито се опитва да прокара идеята за определяне от Общинския съвет на цени, под пазарните, които да се прилагат при отдаване под наем и аренда за пасища и ливади. Опитах да му обясня, че ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ изискват тези сделки да се правят по пазарни цени, а не на занижени и произволно определяни по места, но се съмнявам, че съм бил разбран. Идеята на закона е, че от наеми и аренда трябва да постъпват суми, съответстващи на справедливите пазарни цени. Благодеяния и щедрост може да проявява този, който разполага с ресурси. Община Криводол разполага предимно с тежки и дългосрочни дългове. Тя не може да си позволи лукса да продава и отдава под наем и аренда земеделските си земи на цени под пазарните. Освен че това би било незаконно, то ще е и пряк ущърб на интересите на населението. Мотивът на г-н Доков, че високите пазарни цени отблъсквали бизнеса е меко казан несериозен. Реалният бизнес много добре знае какви са пазарните цени и те не го плашат. Плаши го политическата нестабилност и неспособността на местната власт да му даде сигурна и предвидима среда за развитие. От пазарни цени се плаши само сивият сектор, чийто интереси не възнамерявам да поставям над тези на гражданите от Общината. Този сектор има достатъчно подръжници, осъществяващи завидна симбиоза помежду си. Напоследък в Община Криводол се наблюдава удивително единомислие между крайно леви и крайно десни, изразяващо се в системни срещи и координация на общи действия между реформатора  Доков и социалистите Иванов и Кирилов. Общите им интереси намират своя израз и при гласуването им в Общинския съвет.  И едните и другите имат пълната информация за незавидното финансово състояние на Общината и причините за него. То е следствие  от неритмичното погасяване на текущи задължения към фиска, датиращо от 2010 г., съчетано с обслужването на дългосрочен банков кредит към Общинска банка АД, отпуснат през 2008 г. със средни месечни вноски от 30 000.00 лв., дължими до 2024 г. Хроничният недостиг на средства отдавна е поставил Община Криводол в състояние да бави плащания към свои кредитори, в това число понякога и към служители. Натрупаните задължения към НАП са следствие от факта, че единственото обезпечение на банковия кредит, изтеглен през 2008 г. от бившия Кмет Николай Иванов, са сумите по бюджетната банковата сметка на Общината. От Общинска банка всеки месец автоматично удържат сумите за вноските по кредита. Когато няма средства от местни приходи или наличната сума е недостатъчна за погасителната вноска, банката удържа вноската от целевата субсидия за заплати и осигуровки. Ако се издължавах в пълен размер към НАП, означаваше да оставя без заплати служителите в Общината заради обслужването на банковия кредит. С оглед на кредита и недостига на средства след като банката си вземе вноската, винаги съм бил изправен пред дилемата на кого да се плаща – на НАП или на служители за заплати. Избрах хората да получават редовно заплатите си, защото това е препитанието им.

За проблема многократно съм информирал както предходния, така и сегашния Общински съвет, всички министри на финансите от есента на 2011 г. насам, Българска Народна банка и Общинска банка АД София. Част от тази кореспонденция дори публично съм обявявал на сайта на Общината.

Спекулациите и хоровите изпълнения на сини и червени съветници във връзка с предложението ми за краткосрочен заем от републиканския бюджет са опит да се заблуди общественото мнение и демонстрация на нежеланието им да четат мотивите на внасяните от мен предложения.

Моето виждане е, че интересите на гражданите от Община Криводол изискват тя да погаси задълженията си към НАП, колкото се може по-бързо, защото в противен случай към главниците се трупат значителни лихви и съществува реален риск да се стигне до разпродаване на имоти на Общината от публичен изпълнител на цени, които ще са далеч от реалните. Възможните решения на проблема, които предложих на Общинския съвет са отпускане на безлихвен краткосрочен заем от държавния бюджет и продажби на малка част от притежаваните от Общината земеделски земи. Предложението ми за заем беше отхвърлено от Общинския съвет на сесия, състояла се на 01.07.2016 г. Аз приех това решение противно на инсинуациите в разпространената позиция на СДС Враца. На следващата сесия се прие предложението ми за продажби на земеделски земи с цел реализиране на постъпления за погасяване на дълга към НАП. На мен самия също не ми допадат и двата варианти, но има реалности, с които всички трябва да се съобразяваме. За мен е абсолютно неразбираемо поведението на общинските съветници, които не приемат нито едно от предложенията ми, не излагат конкретни мотиви защо, като същевременно не предлагат и алтернатива. За времето откакто е съветник г-н Доков, който на думи демонстрира загриженост за общинските интереси е внесъл само едно предложение за решение на Общинския съвет, което само по себе си е показателно за работата му.

Апелирам към всички съветници да си припомним клетвата, която положихме при встъпването си длъжност. Заклехме се да спазваме Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководим от интересите на гражданите от община Криводол и да работим за тяхното благоденствие. Не за личното благоденствие на отделни хора. Не за партийни повели и опорни точки. Не за терапия на собствените ни комплекси.

Искрено се надявам да оставим встрани партийните и личностните си амбиции и нека, когато отхвърляме нечие предложение да обясним защо го правим и да предложим друго мотивирано, реалистично, законно и изпълнимо в разумен срок решение.

 

 

 

 

 

С уважение,

ПЕТЪР ДАНЧЕВ

Кмет Община Криводол
2016-08-02 13:22:55