Съветници разрешиха продажбата на земи за 500 000 лв. в Криводол

Съветници разрешиха продажбата на земи за 500 000 лв. в Криводол

Общинският съвет в Криводол разреши продажбата на 500 дка земя, за да влязат пари в хазната на местната управа. Средствата, които биха могли да се реализират от сделката,са в размер на 500 000 лв. Парите обаче ще се харчат за покриване на стари борчове. Това беше причината местната администрация да стигне до крайната мярка. Задълженията на общината в Криводол към агенцията по приходите надхвърлят 600 000 лв. Кметът Петър Данчев поиска да бъде изтеглен безлихвен кредит от държавата, за да се покрият задълженията, но местният парламент го бойкотира. На следващото заседание екипът на градоначалника предложи да се продават имоти, разпределени в 9 населени места от общината, което бе одобрено от сенаторите. Запознати твърдят, че вариантът за кредит все още не е отпаднал и най-вероятно ще бъде внесен за гласуване на някое от идните  заседания на общинския съвет. На вчерашното заседание на общинския съвет бе приета и докладната за отдаване под наем на други земи в общината. 
2016-07-29 10:28:12