Кметът на Козлодуй се отчете

Кметът на Козлодуй се отчете

Отчет за осеммесечната си дейност като кмет на община Козлодуй представи Маринела Николова. В него като основни акценти на управленския мандат са посочени: инфраструктурата, усвояването на европейски фондове и работата с младите хора. В първото направление за краткия период са извършени: 8160 м. рехабилитация на улична мрежа в Козлодуй, пълно асфалтиране на ул. „Г.Димитров”, рехабилитиране на улици в Гложене, Хърлец и Крива бара. Видими за всички жители на общината са многото малки благоустройствени обекти. Сред тях са четири чешми, 65 нови пейки, два фонтана, 25 нови кошчета за отпадъци. Засадени над 100 дървета и храсти, окастрени и варосани са големите, основно почистен е „Ботев парк и трите сметища”. Новост от началото на мандата е ежедневно метене и миене на основни улици в Козлодуй и изградената система за видеонаблюдение,
По втория приоритет- европроектите, община Козлодуй работи по пет на обща стойност над 1 млн.лв., а още толкова са в процес на оценяване. Изпъстрена със събития е програмата за младежки инициативи, като най-забележителните са акцията за събиране дарения за „Радецки”, първия младежки фестивал „Шумът на реката”, участието в юбилейния туристически поход Козлодуй-Околчица и радушния прием на козлодуйски ученици от президента Плевнелиев. Общината провежда политика на откритост със срещи по населените места, приемни, изданието „От и за общината” и активна фейсбук-страница. Оригинални културни събития с голям интерес от страна на гражданите отчитат от администрацията.
2016-07-25 15:13:13