Форум за децата в риск се състоя в Мездра

Форум за децата в риск се състоя в Мездра

Конференция на тема „Толерантни към себе си, толерантни към другите” се проведе вчера в Мездра. Форумът се състоя във връзка с проекта „Заедно можем повече - за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”,който се реализира от местната управа по Програма „Деца и младежи в риск” със средства чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Участие в конференцията взе кметът на общината инж. Генади Събков,  учители и педагози от детските градини. Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация Анета Тинчева бе специално поканена да разясни трудностите при интеграцията на децата и младежите в риск.
По този проект са обхванати повече от 370 деца от социално слаби семейства, включително от ромски произход, на възраст от 3 до 6 г.
Програмата на конференцията започна с презентацията на тема „Как да растат децата ни щастливи”, с която директорът на ОДЗ – Зверино Лилия Ганчева представи моменти от работата по проекта в детското заведение и в базите в селата Игнатица и Оселна.
Освен заниманията с деца, във филиалите на ОДЗ – Зверино протича и активна работа с техните родители. Целевата група за работа по проекта е 22-25% от общия брой учащи се в детското заведение, като в началото на заниманията са регистрирани 12 ромски деца в риск.
Основните дейности, застъпени в работата с деца, са изучаване на български език, арт дейности и открити практики с цел успешна интеграция и помощ на децата в риск. Най-голямата трудност пред педагозите в ОДЗ – Зверино се оказва работата с родителите.
„В началото те не изявяваха никакво желание да участват в срещите ни, но пък имаме добро взаимодействие с институциите и кметствата. Огромна помощ получихме от кмета на Оселна Росен Николов, който обикаляше с нас от къща на къща и подканваше родителите да проявяват интерес към своите рожби“, сподели Лилия Ганчева.
Родителите на деца, учащи във всички бази на детското заведение в Зверино са помогнали на децата в риск, като са дарили 8 чувала с дрехи и обувки на нуждаещите се малчугани.
Директорките на ОДЗ - 1 и на ЦДГ- 1 Зоя Цветкова и Ирена Кръстева представиха изменения и допълнения в новия Закон за предучилищното и училищното образование. Сред основните акценти бе възможността детските градини да кандидатстват за статут „защитени”, което е най-полезно за детските заведения по селата в общината.
„Такъв тип проекти са единственият шанс за детските градини да обновят своята материално-техническа база. Това е правилният път за развитие на детските градини в общината“, допълни Цветкова.
Директорът на ЦДГ – 2 Габриела Стойчевапредстави проекта „Многообразие без граници за децата в община Мездра”, който ще бъде реализиран през следващите 2 г. по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
„В началото, когато ни казаха, че сме спечелили проект,  ние не знаехме какво да правим. Въпреки това успяхме да подобрим материално-техническата база на детските градини, както и да обучим персонала на тези заведения да посреща новите трудности и предизвикателства на работата с деца в риск. И въпреки, че не знаехме какво да правим, направихме много. Вече знаем какво трябва да се прави и съм сигурна, че ще успеем и с този проект“, заяви в заключение Стойчева.
Бюджетът на започналия през юли 2014 г. проект „Заедно можем повече - за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра” е 220 194 евро и бе с продължителност 22 месеца.
2016-07-21 13:54:58