Напредваме с проектите по изваждане от експлоатация на спрените мощности на АЕЦ „Козлодуй”

Напредваме с проектите по изваждане от експлоатация на спрените мощности на АЕЦ „Козлодуй”

Заседание на Мониторинговия комитет на Европейската комисия (ЕК) за преглед на напредъка на проектите, изпълнявани от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) и финансирани от Международен фонд „Козлодуй”, се проведе във вторник и сряда в Козлодуй.

Като основен донор на Фонда, Европейският съюз (ЕС) се представляваше от директора на Дирекция „Ядрена енергетика” в ЕК – Масимо Гариба, придружен от свой екип и представител на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР), която администрира финансирането. От българска страна участва зам.-министърът на енергетиката Николай Николов. В работата на Мониторинговия комитет се включиха и изпълнителният директор на ДП РАО – Дилян Петров, членове на ръководството на предприятието, експерти и ръководители на проекти.

В рамките на срещата беше разгледан статусът на дейностите, свързани с извеждането от експлоатация на спрените ядрени мощности на АЕЦ „Козлодуй”. В хода на разговорите бяха направени важни принципни уточнения за управлението на проектите, за приоритизирането на конкретни теми в контекста на цялостния проект, за перманентни анализи за необходимостта от реализацията на отделни мерки – делова дискусия, която участниците определиха като полезен принос за още по-добро взаимодействие.

Част от времето на двудневната среща беше отделено за посещение на съоръженията на ДП РАО на площадка „Козлодуй”. Участниците обходиха Машинна зала на 1-4 блок, запознаха се с новоизграждащите се площадки за временно съхранение на демонтираното оборудване и посетиха сградата на бъдещия Цех за намаляване на размерите и дезактивация на материалите от демонтажа на оборудването на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй” – едно от важните съоръжения в проекта за извеждане. Представителите на ЕС получиха възможност да влязат и в Контролираната зона, където разгледаха изграждащата се инсталация за плазмено изгаряне, преоборудваните радиохимична, механична и химична лаборатории за специфични анализи при преработката на радиоактивни отпадъци и бяха запознати с текущия демонтаж на междинния контур на 1-2 блок.

След заседанието г-н Гариба обобщи: „Това, което видях днес на площадката, показва един много добър напредък на Програмата за извеждане от експлоатация. В Машинна зала прогресът е съвсем очевиден. Забележителен е и напредъкът в изграждането на съоръженията, необходими за извеждането от експлоатация. Екипът доказва колко важен момент в работата е планирането. Прави впечатление в каква висока степен хората тук са ангажирани нещата да се случват по правилния начин – навреме и съгласно финансовата рамка. Тук съществува много добра атмосфера за управление и реализация на проекта.”

От своя страна зам.-министър Николов коментира: „Радвам се, че Мониторинговият комитет се състоя тук, в Козлодуй. Това даде възможност на колегите от ЕК да се уверят на място в напредъка на дейностите по извеждането от експлоатация и да видят новите съоръжения, които се изграждат в помощ на процеса. В рамките на Комитета уточнихме много от предварително поставените въпроси и в резултат на проведените разговори преодоляхме някои административни несъответствия. Постигнахме една много добра комуникация и оценявам заседанието като успешна крачка във взаимоотношенията ни с европейските партньори. Надявам се всеки следващ Мониторингов комитет да бъде поне толкова ефективен. Ще се радвам да участвам в работата на този форум и занапред.”

Мониторинговият комитет за преглед на проектите, финансирани от МФ „Козлодуй”, се провежда два пъти годишно в навечерието на Асамблеята на донорите на Фонда, която е насрочена за 28 юни 2016 г. и ще се състои в Лондон.
2016-06-23 14:10:10