Глоби за 50 бона отнесоха фирми от Врачанско

Глоби за 50 бона отнесоха фирми от Врачанско

Актове за административни нарушения на стойност 49 950 лева съставиха инспектори от Инспекцията по труда на десетки врачански фирми. Връчени са и 18 наказателни постановления за 39 000 лева.

Експертите са проверили общо 110 предприятия от различни отрасли на икономиката в региона. Общо констатираните нарушения са 449, а неизпълнените предписания – 5. Най-честите нарушения на трудовото законодателство.  Фирмите наемали работници без договор, бавели заплащането, не спазвали правилата за отпуски и почивки, нито пък работното време. При осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд нарушенията са 171 /липса на документи, инструктаж и обучение/. 59 пък са грешките при безопасността на труда. Инспекторите открили незащитени ел. съоръжения, липса на предпазни и блокиращи устройства, както и на лични предпазни средства. Масово фирмите не разполагали и със сигнално-предупредителни устройства. 32 нарушения пък са открити при хигиенните норми  / неспазване на физиологичен режим на работа и почивка, лоши санитарно-битови условия и др./ Всички предписания, актове и постановления на инспекторите са за работодателите. Глобени работници, служители и синдици няма.
2016-06-22 10:26:43